Røde Kors Solrød-Greve afdelingen
 

Vågetjenesten

Røde Kors i Solrød-Greve har oprettet en Vågetjeneste. Selvom det at våge hos døende er en lang tradition, så er denne tjeneste nu organiseret gennem Røde Kors.
 

Målet for os er: 


                                        AT INGEN – UFRIVILLIGT- SKAL DØ ALENE
”Et lille nyt menneske bliver modtaget med fest og glæde. Rundt om os er vores forældre, en jordemoder og sygeplejersker, som begejstret byder os velkommen til denne verden. Når vi efter et langt liv dør, er det desværre for mange mennesker lige modsat. Vi får lov til at ligge og dø alene” (Jenny: frivillig i Vågetjenesten)

 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med alle kommunale og private plejehjem samt hjemmeplejen i Solrød og Greve Kommuner.

Frivillige i Vågetjenesten vil tilstræbe, at imødekomme den døendes behov i den sidste svære tid. De frivillige vil være til stede for at berolige, samtale og lytte og evt. aflaste pårørende. Vi giver medmenneskeligt nærvær og omsorg og er til stede som pårørende – og ikke som erstatning for professionelt personale.

Mange flere informationer kan fås ved henvendelse til:

Aktivitetsleder
Mona Vahlgren
Tlf. 21405112
E-mail: mvahlgren@webspeed.dk

 

Røde Kors Solrød-Greve c/o Asger Rasmussen | Lerås 11, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: 43902597